3 tháng dịch Covid-19 lockdown mình làm được gì ?

3 tháng dịch cũng là 3 tháng mình tìm kiếm doanh nghiệp để thực tập, bắt đầu những cái mới, khó khăn chồng chất khó khăn. Đến bây giờ là tháng 9, hơn nửa năm 2021 rồi, nhìn qua nhìn lại tuổi 20 sắp đến gần, năm cũ lại sắp đi xa. Vậy mà cũng […]